MVO

 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO)       

< retour diensten > 

 

 

 

 

MVO is een steeds belangrijker deel geworden van ons denken. Tenslotte willen we dat onze kleinkinderen ook in een wereld leven die de moeite waard is, waar nog schone rivieren zijn en schone lucht nog steeds normaal is. En er bovendien nog steeds energie kan worden geleverd voor  verwarming en bedrijvigheid.

Wie wil dat nu niet...

Dat vereist in ons huidige leven het nadenken (en handelen) over hoe je zo slim en zo zuinig mogelijk, om kunt gaan met energie, hoe je de bodem  zo schoon mogelijk kunt houden en hoe je met de omgeving zodanig om kunt gaan dat men je bedrijf niet alleen accepteert , maar ook waardeert...

Om de eigen CO2 footprint te bepalen zijn een aantal tools. waarvan enkele die gratis gebruikt  kunnen worden, zoals de "CO2 Calculator"

Voor bedrijven die daar ( nu nog ) leidend in willen zijn hebben we een eigen MVO aanvalsplan ontwikkeld, dat begint bij de invulling van een enquête die de huidige status weergeeft.
Wanneer deze enquête is ingevuld, wordt een actieplan opgezet of, en zo ja hoe, deze punten te verbeteren zijn.

Het hebben van zo'n plan betekent dat je actief nadenkt over hoe MVO te verbeteren en geeft het recht om een MVO plaquette aan de muur te bevestigen

 

Jaarlijks dient dan dit plan opgewaardeerd te worden.

 

naar de 1e status bepaling, de enquête (klik op het plaatje).   Denk aan het juist invullen van naam en e mail adres en maak de lijst in 1 keer af!    Op het eind klik je op de knop dat je klaar bent en de gegevens worden verstuurd naar ABC en wij kunnen samen aan de slag.

 

enalyzer

 

 

 < retour diensten >