Veilig Werken aan de Weg Bij werken aan de weg denken we aan weggebruikers die zo min mogelijk last willen hebben van wegwerkzaamheden en aan wegwerkers die veilig hun werk moeten uitvoeren terwijl het verkeer er langs " raast "  Een aantal zaken op het gebied van veiligheid moeten worden gecheckt, alvorens de werkzaamheden kunnen starten.

Bent u er zeker van dat uw medewerkers op de juiste wijze het werkgebied afzetten en het verkeer waarschuwen? Zeker voor gemeenten en instellingen waarbij de medewerkers (bv wegwerkers of groenmedewerkers) vaak op de openbare weg hun werkzaamheden moeten uitvoeren is dit actueel. 

Door ABC wordt gedurende een training van 2 x 4 uur in woord en vooral veel beeld uitgelegd wat de gevaren bij het werken aan de weg zijn en waar zoal aan gedacht dient te worden door de opdrachtgevers en de uitvoerenden. Videobeelden maken duidelijk waar de problemen te vinden zijn en op welke wijze aan oplossingen dient te worden gedacht. De training wordt afgesloten met een officieel examen.

Voordelen van de VWadW opleiding

  • Uw mensen weten waar ze aan moeten denken
  • Minder gevaarlijke situaties voor de weggebruikers
  • Idem voor de wegwerkers

de cursus:

  • sprekende voorbeelden
  • veel beelden en video
  • slechts 2 dagdelen van 4 uur
  • weten waar de info te vinden is
  • ingebouwd schriftelijk examen door VNL examenbureau, met diploma en VWadW pasje

Verkeersregelaar: ABC is ook in staat om officiƫle opleidingen te verzorgen voor verkeersregelaar bij evenementen. Vaak wordt dit verzorgd door de lokale (verkeers)agent, maar in die gevallen dat een aantoonbaar examen gewenst is. wil ABC u graag van dienst zijn!