Automotive Netwerkondersteuning

Eind negentiger jaren is de komende "MONTI" regelgeving door een aantal importeurs aangegrepen om het eigen netwerk op te schonen. Deales met te kleine aantallen werden gesommeerd om of groter te groeien (met de nodige investeringen) of werd simpelweg de wacht aangezegd.....

De "ontslagen"dealers en de dealers die niet met het investeringsgevecht mee wilden doen, hebben zich in een aantal gevallen binnen zogenaamde merkspecialistverenigingen verenigd.  We kennen de vereniging van specialisten in Toyota ( VETOS) , de Peugeot en Citroen Assocation ( PCA), de vereniging van specilaisten in renault ( VSR) , de vereniging van speciasten in VOLVO (VERVOLG) , de Korean Car Specialisten (KCD) en anderen.

Vaak speelt ABC een begeleidingsrol bij deze verenigingen en wordt samen met de betreffende besturen  als een kleine importeur geopereerd, compleet met een marketingaanpak voor het betreffende specialisme!

Binnen deze verenigingen acteert ABC als secretariaat, contactpersoon naar de betreffende importeur, zorgt ervoor dat de technische informatie wordt verkregen en opleidingen voor de monteurs, adviseert aangaande het verenigingsbeleid en verenigings-uitstraling en selectie van nieuwe leden. De bij ABC aangesloten verenigingen kennen een schouwingstraject van nieuwe leden, omdat elk nieuw lid immers een toegevoegde waarde dient te hebben voor de vereniging!

Om te zien wat er allemaal bereikt is door deze verenigingen verwijzen wij gaarne naar de verenigingswebsites: