Automotive Kwaliteitssystemen

Binnen de automotive sector zijn meerdere kwaliteitssystemen mogelijk, waarbij een aantal merken een eigen kwaliteitssysteem heeft opgezet. Binnen de merken worden in ieder geval ook de "standards" als een soort kwaliteitshandboek gebruikt.

Ieder merk kent inmiddels zijn eigen dealer- of erkende reparateur "standards" en gebruikt dit om de minimale kwaliteit binnen het eigen netwerk te waarborgen. Nieuwe toetreders zullen moeten voldoen aan deze "standards"
Afwegen voor en tegen "standards"... Voor nieuw toe te treden erkende reparateurs is het van belang om te weten of de investeringen opwegen tegen de voordelen. Dat is o.a het punt waarop ABC in beeld kan komen!

ISO9001:2000 Als onafhankelijk systeem kennen we het ISO9001:2000 kwaliteitssysteem. het spreekt vanzelf dat ABC in staat is om dit ook binnen uw autobedrijf op te tuigen! Steeds vaken wordt door grote opdrachtgevers het ISO systeem als eis gesteld.