ABC is bij autobedrijven actief op de volgende gebieden:

ABC-Auto

 

  • Consultancy (organisatie advies, klankborden)
  • Marketing (thema acties naar klanten of APK oproepen in een bepaalde regio)
  • Kwaliteitssystemen (ISO)
  • Netwerkondersteuning (o.a. VETOS / PCA / VSR / ECSA / MBSG )

Daar waar het nationale afspraken betreft zijn er vaak meerdere ABC partners bij dezelfde account actief en wordt gebruik gemaakt van de regionale spreiding van de partners en elkaar specifieke kennis. In de uitklapmenu's vindt u meer informatie over die hierbovengenoemde onderwerpen.