ABC is binnen de autobranche o.a. actief voor een grote groep merkspecialisten, welke verzameld zijn onder de ECSA vlag.

logo ecsaDe verschillende ABC partners ondersteunen niet alleen de ECSA zelf, maar ook de aangesloten leden.

 

De verschillende ABC partners ondersteunen niet alleen de ECSA zelf, maar ook de aangesloten leden VETOS (gespecialiseerd in Toyota), PCA (gespecialiseerd in Peugeot en Citroën), VSR (gespecialiseerd in Renault) en MBSG (gespecialiseerd in Mercedes Benz) 

 

ECSA leden

ABC Coördinatoren: 

Henk van Yperen VSR (Renault)
Frits Santing MBSG ( Mercedes)
Jur Ooijman
 
   "  " 
    "  "  
VETOS ( Toyota)
PCA (Peugeot & Citroën)
ECSA

 

 

Eind negentiger jaren is de komende "MONTI" regelgeving door een aantal importeurs aangegrepen om het eigen netwerk op te schonen. Dealers met te kleine aantallen werden gesommeerd om of groter te groeien (met de nodige investeringen) of werd simpelweg de wacht aangezegd.....

De "ontslagen"dealers en de dealers die niet met het investeringsgevecht mee wilden doen, hebben zich in een aantal gevallen binnen zogenaamde merkspecialistverenigingen verenigd.  We kennen de vereniging van specialisten in Toyota ( VETOS) , de Peugeot en Citroën Association ( PCA), de vereniging van specialisten in Renault ( VSR) en anderen.

 

Nu in 2013 voltrekt zich een soortgelijk scenario en krijgen de importeurs aan de verkoopzijde weer bijna onbeperkte mogelijkheden. Ook  nu staan er weer Erkende Reparateurs  en dealers voor de keuze of men weer voor een periode tekent voor het merk, of kiest voor aansluiting bij een (onderdeel)keten of voor aansluiting bij "hun" merkspecialistenvereniging. Op papier universeel, in de praktijk gespecialiseerd in het eigen merk, wat ook in de marketinguitingen naar buiten wordt gebracht!

De ECSA is opgericht om als belangenorganisatie te acteren voor de diverse merkenspecialist-verenigingen en om synergie te kunnen verkrijgen bij activiteiten die ook gezamenlijk kunnen worden opgepakt. ECSA wil een platform zijn die de belangen in brede zin behartigt van de aangesloten merkspecialisten en dat doet via hun verenigingen.  Een soort paraplu, die positie kiest in de ruimte die er zit tussen universeel en dealer.  De ECSA heeft in het verleden bewezen succesvol invloed uit te kunnen oefenen samen met andere Europese belangenbehartigers van de merkspecialist in de totstandkoming van de nieuwe  (Europese) regelgeving, waardoor deze  - (nog) relatief kleine maar sterk groeiende groep - niet tussen het spreekwoordelijke wal en schip valt.   De leden van de ECSA zijn de merkspecialisten verenigingen, die binnen het  ECSA overleg worden vertegenwoordigd door 2 leden uit hun eigen bestuur.

 

Rol van ABC ...

ABC speelt een begeleidings-/coördinator-rol bij deze verenigingen en er wordt - samen met de betreffende besturen -  als een kleine importeur geopereerd, compleet met een marketingaanpak voor het betreffende specialisme!

 

ecsa leden verticaal

Binnen deze verenigingen acteert ABC als secretariaat, contactpersoon naar de betreffende importeur, zorgt ervoor dat de technische informatie wordt verkregen en opleidingen voor de monteurs, adviseert aangaande het verenigingsbeleid en verenigings-uitstraling en selectie van nieuwe leden.

De bij ABC aangesloten verenigingen kennen een schouwingstraject van nieuwe leden, omdat elk nieuw lid immers een toegevoegde waarde dient te hebben voor de vereniging!  Ook de overkoepelende vereniging ECSA wordt door ABC begeleid.

 

Meer weten over de verschillende verenigingen? Klik links op het logoblok en ga naar de verschillende merkspecialistenwebsites.